خدمات ثبت شرکت

برای شروع یک تجارت ثبت شرکت به شکل مناسب میتواند اولین و مهمترین اقدام باشد, در ادامه به بررسی انواع ثبت شرکت و تقسیم بندی آن میپردازیم.


اطلاعات بیشتر

ثبت برند یا همان علایم تجاری بسیار مهم میباشد, چرا که با این اقدام امکان سوء استفاده از برند شما را از دیگران میگیرید. در ادامه به تعریف برند و موارد مهم ثبت برند میپردازیم


اطلاعات بیشتر

درصورت ثبت شرکت و اخذ آگهی ثبتی از اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری اعضاء و شرکاء شرکت می توانند تصمیمات جدیدی برای شرکت اخذ کنند که در جلسات در


اطلاعات بیشتر

کارت بازرگانی : اصولا برای هر اقدامی درچهارچوب قوانین کشوربه یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز است. اشخاص برای اینکه بتوانند به صادرات


اطلاعات بیشتر

کد اقتصادی شماره ای 12 رقمی می باشد که اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت اقتصادی خود ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند. هنگامی که ما شرکتی را ثبت می کنیم


اطلاعات بیشتر

وقتی دو یا چند نفر به منظور انجام فعالیت های تجاری، اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود می کنند هر کدام از این شرکا تنها به اندازه سرمایه ای که در شرکت دارند در برابر قروض و تعهدات


اطلاعات بیشتر

شرکت سهامی به عام و خاص تقسیم می شوند که ما در اینجا به شرکت سهامی خاص می پردازیم. شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و همین امر باعث شده است که اعتبار شرکت سهامی خاص نسبت به شرکت های دیگری مانند


اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی به تعاونی تولید و تعاونی مصرف تقسیم می شود که مقاصد هر یک باهم متفاوت است. تعاونی تولید همان طور که از اسمش پیداست در تولید و فروش محصولات فعالیت می کند


اطلاعات بیشتر

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که به امور غیر تجاری و غیر بازرگانی می پردازند مانند: امورعلمی و ادبی یا امور خیریه. تشکیلات و موسسات مذبور می توانند


اطلاعات بیشتر

موافقت اصولی + راهنمای موافقت اصولی | ثبت شرکت۰۲۱-۲۸۴۲۴۱, موافقت اصولی همانطور که از اسمش پیداست ،موافقت از سوی مرجع ذی صلاح است


اطلاعات بیشتر

شرکتها برای بستن قرارداد با مبالغ بالا و برای اینکه بتوانید با سازمان ها و شرکتها ی دولتی قرارداد ببندند باید به دنبال گرفتن رتبه (گرید) برای شرکت خود باشند.


اطلاعات بیشتر

پس از به ثبت رسیدن شرکت ممکن است شرکا و شرکت سهامی خاص تغییراتی را در اساس نامه شرکت لازم بدانند. این تغییرات اساس نامه باید مطابق قوانین و مقررات حاکم انجام شود


اطلاعات بیشتر

در اینجا به چگونگی تنظیم و ارسال تقاضانامه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی می پردازیم. شرایط اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران: ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع


اطلاعات بیشتر

انحلال شرکت ها به معنای پایان حیات شخصیت حقوقی شرکت است. چنانچه تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند. مدیر تصفیه: در شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی


اطلاعات بیشتر

ایده به معنای خلاقیت فکری و ذهنی انسان است که به آن مالکیت معنوی (فکری) می گویند. اختراع، نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کنند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری،


اطلاعات بیشتر

ثبت طرح صنعتی | حقوق مالکیت معنوی به حقوقی گفته می شود که از فکر یا افکار انسان ناشی شده و جنبه ی ابتکاری داشته، قانون به مالک آن


اطلاعات بیشتر

در تعریف شرکت تضامنی باید گفت که شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر است که مسئولیت شان تضامنی است


اطلاعات بیشتر

علت نام این نوع شرکت میزان مسئولیت شرکا است که به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر


اطلاعات بیشتر