رتبه بندی

رتبه بندی شرکت |  شرکتها برای بستن قرارداد با مبالغ بالا  و برای اینکه بتوانید با سازمان ها و شرکتها ی دولتی قرارداد ببندند باید به دنبال گرفتن رتبه(گرید) برای شرکت خود باشند.
رتبه بندی یا همان گرید مقیاسی است که بر اساس قوانین حاکم بر ان صلاحیت شرکت ها برای انجام پروژه ها و مناقصات مشخص میشود.
در صورتی که شرکت شرایط مورد نظر را داشته باشند میتواند گواهی نامه تشخیص صلاحیت دریافت کند که به گواهی نامه تشخیص صلاحیت (رتبه بندی یا گرید ) میگویند.
رتبه بندی شرکتها از نظر فعالیت انها به رتبه بندی پیمانکاری،رتبه بندی مشاور،رتبه بندی شرکت های انفورماتیک،رتبه بندی شرکتهای EPC،رتبه بندی اندوه سازان تقسیم میشود.
در این مقاله به چگونگی رتبه بندی پیمانکاری و رتبه بندی مشاور میپردازیم.
رتبه بندی (گرید) پیمانکاری:
شرکت پیمانکاری زیر نظر سازمان فنی وعمران میباشد.فعالیت شرکت های پیمانکاری غالبا در زمینه اجرایی و اجرای پروژههای عمرانی و نظارت میباشد.
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری بین سطوح 1 تا 5 میباشند.که بالاترین رتبه شرکت 1می باشد وپایین ترین رتبه 5 میباشد.
شرکت های پیمانکاری به 11 رشته زیر تقسیم میشوند :
1-ساختمان و ابنیه
2-راه وترابری
3-صنعت ومعدن
4-تاسیسات و تجهیزات
5-کشاورزی
6-آب 
7-مرمت اثار باستانی
8-کاوش های زمینی
9-ارتباطات
10-نفت وگاز
11-نیرو
همان طور که گفتیم پایین ترین رتبه شرکت های پیمانکاری 5 میباشد.
 برای اخذ رتبه باید از پایین ترین رتبه شروع کنیم.
شرایط لازم برای اخذ رتبه 5 پیمانکاری:
1-شرکت باید به ثبت رسیده باشد.
2-حداقل 2/3 اعضا هیات مدیره باید دارای مدرک کارشناسی فنی ومهندسی باشند.
3-حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره باید نیروی فنی و مهندسی بدون سابقه و یک نفر نیروی فنی ومهندسی با حداقل 7 سال سابقه بیمه باشد.
4-حداقل 2 نفر نیروی فنی مهندسی که هر کدام با حداقل 3 سال سابقه بیمه باشند.
نکته:بین شرط 3و4میتوان فقط یک شرط را دارا بود واگر شرایط شرط سوم را دارا بودید یعنی یک نیروی مهندس با 7 سال سابقه فقط میتوانید در یک رشته تقاضای رتبه دهید ولی در شرط چهارم یعنی دارای حداقل 2 نیروی مهندس که هر کدام 3 سال سابقه بیمه دارند میتوانید در دورشته مختلف تقاضا رتبه دهید.
رتبه بندی(گرید) مشاور:
شرکت مشاور زیر نظر سازمان فنی وعمران میباشد.اخذ رتبه مشاور، معیاری است برای مشخص شدن توان و صلاحیت مشاوران جهت انجام اموری از قبیل مطالعات ،طراحی و نظارت بر اجرای امور مختلف میباشد.
رتبه بندی شرکت های مشاور در 3 سطح صورت میگرد.که سطح 1 بالاترین رتبه و سطح 3 پایین ترین رتبه قرار دارد.
شرکتهای مشاوره میتوانند در رشته های زیر فعالیت کنند.
1-گروه شهرسازی ومعماری
2-گروه ترابری
3-گروه مهندسی اب 
4-گروه مطالعات کشاورزی
5-گروه انرژی 
6-گروه پست ومخابرات
7-گروه صنعت
8-گروه معدن
9-گروه نفت وگاز 
10-گروه تخصصهای مشترک
شرایط لازم برای اخذ رتبه  3 مشاور:
1-شرکت باید به ثبت رسیده باشد.
2-حداقل 2/3 اعضا هیات مدیره باید دارای مدرک کارشناسی فنی ومهندسی باشند.
3-داشتن حداقل 7 سال سابقه بیمه برای یکی از مهندسین اعضاء هیات مدیره.
4-امکانات فنی و نرم افزاری موجود و مورد استفاده شده در شرکت های مشاور .
5-تراز مالی تایید شده شرکت مشاور با ارائه گواهی مالیاتی
ودیگر شرایط که باید با متخصصین وافراد با تجربه ما در این زمینه مشورت نمایید.
مرجع تایید صلاحیت مشاوران برای اخذ رتبه مشاور ،معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری است، این مرجع برای تایید صلاحیت متقاضی اخذ گرید مشاور یک گروه فنی تشکیل میدهد.

فواید اخذ رتبه(گرید):
با اخذ رتبه میتوانند با شرکتها و سازمان های دولتی قرارداد منعقد کنند وهم چنین شرکت های پیمانکاری برای شرکت کردن در مناقصات دولتی نیازمند اخذ رتبه است.
شرکت های دولتی و دیگر سازمان ها برای منعقد کردن قرارداد با شرکت هایی که رتبه دارد بیشتر تمایل دارند.
با توجه به پیچیدگی قوانین حاکم بر اخذ رتبه بهتر است برای تسریع امور خود با مشاوران حقوقی وثبتی ما تماس حاصل فرمایید.