پلمب دفاتر شرکت

پلمب دفاتر به معنای منگوله دار کردن و برگ شماری دفاتر است و علت آن این است که نتوان از آن ورقی کم یا زیاد کرد. پلمب دفاتر برای جلوگیری از تخلفات مالیاتی و به منظور انضباط امور و پیش بینی وقایع مترتب، تمهیدات لازم نسبت به ثبت و ضبط فعالیت ها و فعل و انفعالات مربوط به کلیه امور تاجر در نظر گرفته شده است تا در موارد لازم با مراجعه به آنها اطلاعات مورد نظر را به دست آوریم.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ی قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.
1) دفتر کل
2) دفتر روزنامه
3) دفتر دارایی
4) دفتر کپیه
دفتر روزنامه: دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید.
دفتر کل: دفتری است که تاجر باید کلیه ی معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفترروزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه ی مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
دفتر دارایی: دفتری است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه ی دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا 15 فروردین سال بعد انجام پذیرد.
نکته: دفتر روزنامه و کل و دارایی قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد، توسط نماینده ی اداره ثبت (که مطابق نظامنامه ی وزارت عدلیه معین می شود) امضا خواهد شد. برای دفتر کپیه امضای مذبور لازم نیست. ولی باید اوراق آن دارای نمره ی ترتیبی باشد.
چه اشخاصی باید پلمب دفاتر داشته باشند:
تمامی شرکت های ثبت شده و تاجران کارت بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باید برای پلمب دفاترقانونی (روزنامه و کل) در تاریخ تعیین شده اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیران شرکت همزمان با ثبت شرکت، باید دفاتر قانونی به تاریخ روز را درخواست نمایند و دفاتر سال بعد را نیز نهایتا تا اسفند ماه قبل پلمب کنند. در صورتی که هیئت مدیره در انجام این کار، عمدا یا سهوا سهل انگاری کنند، شرکت مشمول جریمه مالیاتی و ممنوع المعامله شده و تمامی هیات مدیره ممنوع الخروج می شوند.
فواید دفاتر مرتب: در صورتیکه دعوایی بین دو تاجر، ناشی از امور تجارتی، مطرح شود و دفاتر منظم باشد هر تاجری می تواند از دفاتر خود به عنوان دلیل در مقابل تاجر دیگر استفاده کند.
اگر دفاتر به موجب قانون تنظیم نشده باشد موجب رد دفتر می شود:
1) در موردی که دفاتر از پلمب خارج شده یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2) عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی و تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.
3) بستانکار شدن حساب بانکی و نقدی مگر اینکه حساب بانکی با صورتحساب بانک مطابقت داشته باشند.
4) عدم ثبت خلاصه عملیات شعب شرکت در دفاتر مرکز
5) تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
6) جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر.


مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر ( اشخاص حقوقی)
1) کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
2) تکمیل فرم اظهارنامه
3) کپی روزنامه تاسیس شرکت
مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر ( اشخاص حقیقی)
1) تکمیل فرم اظهارنامه پلمب دفاتر
2) کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
3) کپی پروانه کسب یا مجوز فعالیت کتبی


نکات: باید شایان ذکر شد که ثبت نام در دفتر ثبت تجاری، اماره تاجر بودن است نه دلیل قطعی آن ولی ثبت نام شرکتها در دفتر ثبت شرکتها، دلیل تاجر بودن شرکت است.
تجار حقیقی و حقوقی به استثناء کسبه جزء مکلف به داشتن دفاتر تجاری و نگه داری این دفاتر از ختم هر سال به مدت 10 سال و ثبت نام در دفتر تجاری می باشند.
مامور اداره ثبت یا نماینده اداره ثبت نام باید تمام شماره تعداد صفحات دفتر را در صفحه اول و صفحه آخر دفتر به حروف قید کند و با درج تاریخ به حروف و هم چنین تصریح به اسم و رسم تاجر صفحه اول و آخر دفتر را امضا کند.
شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن پلمب دفاتر با مشاوران حقوقی و موسسه ما تماس حاصل فرمایید تا در سریع ترین زمان دفاتر شما را از اداره ی ثبت بگیریم.