بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور مجموعه بهین ثبت در نمایشگاه ساختمان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی

ری

هدف از شرکت در این نمایشگاه ارایه خدمات بهتر و با کیفیت به شرکتهای که در امر پروژه های عمرانی و ساختمانی فعالیت دارند و شرکتهایی که قصد اخذ گریدهای پیمانکاری و مشاوررا دارند را مجموعه بهین ثبت با دادن مشاوره رایگان در کمترین زمان انجام می گردد.