ثبت شرکت

ثبت شرکت | برای شروع یک تجارت ثبت شرکت به شکل مناسب میتواند اولین و مهمترین اقدام باشد, در ادامه به بررسی ...

ثبت شرکت |  برای شروع یک تجارت ثبت شرکت به شکل مناسب میتواند اولین و مهمترین اقدام باشد, در ادامه به بررسی انواع ثبت شرکت و تقسیم بندی آن میپردازیم.

تعریف شرکت:
به طور کلی شرکت به معنای این است که حداقل دو نفر یا بیشتر جمع می شوند و مجموعه ایی را با هم تشکیل میدهند و با آن مجموعه فعالیت های اقتصادی انجام میدهند. حال این تشکیل شرکت قواعد ومقرراتی دارد که باید رعایت شود تا شرکت شخصیت حقوقی پیدا کند ودر مقابل همگان اعتبار و رسمیت یابد تا شروع فعالیت شرکت امکانپذیرشود.


در اینجا به کلیت قوانین و مقررات چگونگی ثبت شرکتها میپردازیم.
شرکت ها در ابتدا به شرکت دولتی و غیر دولتی تقسیم میشوند.
شرکت دولتی:
شرکت دولتی واحد سازمان مشخصی است که با اجازه قانون ایجاد میشود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته میشود و بیش از پنجاه درصد ان متعلق به دولت است.
شرکت های غیر دولتی:
در قانون تجارت شرکتها به هفت گروه تقسیم میشوند:
 1) شرکت سهامی (عام و خاص)
2)  شرکت تضامنی
3) شرکت نسبی 
4) شرکت با مسئولیت محدود 
5)  شرکت مختلط سهامی
6) شرکت مختلط غیر سهامی
7) شرکت تعاونی

شرکت سهامی:
1- شرکت سهامی عام: موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین میکند.
2- شرکت سهامی خاص: برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا سه نفر میباشد که در سمت (رئیس و نائب رئیس و مدیر عامل) ودو نفر بازرس که نباید هم فامیل اعضا هئیت مدیره باشند.
حداقل میزان سرمایه برای تشکیل شرکتهای سهامی یک ملیون ریال است. شرکت سهامی خاص باید 35% از سرمایه اولیه اش را به یک حساب در بانک در شرف تاسیس واریز کند و در پنج سال باید 65% سرمایه را در حساب بریزد وتا زمانی که حساب را کامل نکرده باشد نمیتواند افزایش سرمایه دهند.
درج ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار اجباری است.
شرکت با مسئولیت محدود:
برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل تعداد اعضا دونفر میباشد. مسئولیت شرکا به این صورت است که هر یک از شرکا فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است. 
حداقل میزان سرمایه درشرکت با مسئولیت محدود یک ملیون ریال است.
 در اسم شرکت حتما باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و درغیراین صورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب میشود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او دراسم شرکت قید شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
اگر تعداد اعضا بیشتر از 12 نفر باشد هیات ناظر انتخاب میشود.
شرکت تضامنی :
تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود.مسئولیت شرکا در قبال دیون شرکت محدود به میزان آورده انها نیست یعنی اگر دارایی شرکت برای تادیه قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) ولااقل اسم یک نفر از اعضا ذکر شود.
شرکت نسبی:
تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل میشود.
مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.
در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) ولااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.
شرکت مختلط غیر سهامی:
برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک
ضامن ویک یا چند نفر شریک  با مسئولیت محدود تشکیل میشود ، پس 
حداقل تعداد شرکا دونفر میباشد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت 
مختلط غیر سهامی ) ذکر شود.
شرکت مختلط سهامی:
تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود.
اسم شرکت بایدعبارت (شرکت مختلط سهامی) و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود .

شرکت تعاونی:
شرکتی است که تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه بوسیله اعضا تامین میشود وتعداد اعضا نباید از 7 نفر کمتر باشد .
اقسام شرکت تعاونی:
1) تعاونی تولید:  تعاونی که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری و نظایر این ها فعالیت می نماید.
2) تعاونی توزیع: عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی ویا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی وبه منظور کاهش هزینه ها تامین می نماید.

چگونگی ثبت شرکت:
پس از انتخاب نوع شرکت و تشکیل شرکت، ثبت آن به عهده اولین مدیران است.
نحوه ثبت شرکت به این صورت است که با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و در خواست ثبت از سوی مدیران شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه باید صورت گیرد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت:
1) اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده
2) صورتجلسه مجمع
3) اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان
4) کپی کارت ملی وشناسنامه همه سهامداران واعضا و هیات مدیره(برابر اصل شده)
5) گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضا هئیت مدیره و بازرسین.
این توضیح مختصری  از قوانین ومقررات تشکیل شرکت بود .
برای انتخاب بهترین نوع شرکت باید با مشاوران ثبت شرکتها صحبت کرد و با توجه به پیچیدگی قانون وجلوگیری از بروز مشکلات باید این امور را به ان ها سپرد.
در نظر داشته باشید که ثبت شرکت، با ثبت نام تجاری یا علائم تجاری متفاوت است. ثبت نام شرکت مانع از ان نمیشود که شخص دیگری از نام محصول یا خدماتی که در شرکت ارائه میدهید استفاده نکند.
نام شرکت تنها نام تشکل حقوقی است که ثبت میکنید واگر میخواهید که از نام محصولات یا خدمات خود محافظت کنید میبایست اقدام به ثبت برند نمایید.