ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود رایج ترین شرکت بازرگانی در کشور ما می باشد. شرکت با مسئولیت محدود شرکتی ...

شرکت با مسئولیت محدود رایج ترین شرکت بازرگانی در کشور ما می باشد. شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود که معمولا بین اعضای یک خانواده یا دوست و آشنایان تشکیل می شود. زیرا افرادی که می خواهند شرکتی را به تنهایی تشکیل دهند و نمی خواهند شریکی داشته باشند مجبورند که طبق قانون تجارت شریکی داشته باشند وعموما این شریک را یکی از اعضا خانواده خود قرار می دهند.
مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود به این صورت است که هریک از شرکا فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.


سرمایه شرکت با مسئولیت محدود:

در مورد حداقل و حداکثر میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود قانون تجارت صحبتی نکرده است ولی با توجه به رویه حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال است.ولی طبق قانون سرمایه نقدی باید همزمان با تشکیل شرکت همزمان تادیه شود و تعهد به تادیه نداریم وهمچنین سرمایه غیرنقدی توسط خود شرکا برآورد می شود و لزومی به جلب نظر کارشناس رسمی نیست و باید تحویل مدیران شود.(اسناد آن قبض می شود) در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه ی غیر نقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که بر خلاف این قانون تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
سهم الشرکه شرکا با مسئولیت محدود نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم وغیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند و انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. 
قوانین نام شرکت با مسئولیت محدود: در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.


تشکیل شرکت با مسئولیت محدود:

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، تنظیم شرکتنامه و تادیه پرداخت کل سرمایه شرکت و ثبت شرکت دراداره ثبت شرکت ها ضروری است. 
شرکت نامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است. به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. در شرکت نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه که هرکدام اعم از نقدی و غیرنقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد.
اگر در اساس نامه شرکت راجع به تقسیم نفع و ضرر مقرراتی نباشد تقسیم به نسبت سرمایه شرکا خواهد بود.
مدیریت شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود به وسیله ی یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.
در شرکت با مسئولیت محدود هر قراردادی راجع به محدودکردن اختیارات مدیران که در اساس نامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
در چه زمانی هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می شود.
اگرعده شرکا در شرکت با مسئولیت محدود بیش از 12 نفر باشد باید هیات نظاری از بین شرکا انتخاب شود. انتخاب ناظران با اکثریت نسبی است و حداقل تعداد اعضای هیات نظار سه عضو است.
مدت ماموریت اعضای هیات نظار شرکت های با مسئولیت محدود، محدودیت ندارد. جز اولین اعضای هیات نظار که مدت ماموریت آنها حداقل یکسال است. 
وظایف هیات نظار:
1)هیات مذبورلااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد.
2) هیات نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که مقررات راجع به تشکیل شرکت رعایت شده است.
3) هیات نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید.


اشخاص زیر در صورت عدم رعایت قوانین قانون تجارت کلاهبردارمحسوب می شوند.
1)موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه ی غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
2) کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
3) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کند.


مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1)کپی کارت ملی و شناسنامه شرکا و مدیران (برابراصل شده در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی)
2) دریافت و تکمیل تقاضانامه از اداره ثبت شرکت ها
3) تنظیم شرکت نامه و اساس نامه و امضا آنها توسط کلیه سهامداران
4) صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
5) اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز
6) اصل گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضا
برای تنظیم اساس نامه و صورت جلسه و قوانین و مقررات ثبت شرکت ها بهتراست که با مشاوران حقوقی تماس بگیریم و ثبت شرکت خود را به ثبت بهین بسپارید که در کمترین زمان به شما تحویل داده شود.