ثبت شرکت تضامنی

در تعریف شرکت تضامنی باید گفت که شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند ...

در تعریف شرکت تضامنی باید گفت که شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر است که مسئولیت شان تضامنی است. یعنی اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. 
باید توجه داشته باشید که هر قراردادی بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

برای ثبت شرکت تضامنی با مشاوران بهین ثبت تماس حاصل فرمایید.

در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا. و هم چنین هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی نه نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
سرمایه شرکت تضامنی
شرکت تضامنی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه شود و تعهد به تادیه نداریم و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود. سهم الشرکه ی غیر نقدی باید به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این قرار داده باشد.
روابط بین مسئولیت شرکا
روابط بین مسئولیت شرکا در بین یکدیگر با مسئولیتشان در برابر طلبکاران متفاوت است. در روابط بین شرکا مسئولیت هریک از آن ها در تادیه قروض شرکت نسبت به سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته اند مگر اینکه در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد ولی مسئولیت شرکا در رابطه با طلبکاران به این صورت است که هرکدام نسبت به طلب طلبکاران مسئول هستند و هیچ یک از شرکا نمی توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه ی قروض شرکت امتناع ورزد.
هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود، متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی که شرکت قبل از ورود او داشته، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
باید توجه داشته باشید که هر قراردادی که بین شرکا و برخلاف این ترتیب باشد، در مقابل اشخاص ثالث ارزشی ندارد.
طلبکاران شرکت تضامنی مادام که شرکت منحل نشده است مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید ولی اگر پس از انحلال شرکت باشد، اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض طلبکاران شرکت کفایت نکند، آنها حق دارند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند.


شرکت تضامنی در موارد زیر منحل می شود.
1) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2) در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت تمام شده باشد مگر این که مدت آن قبل از امضا تمدید شده باشد.
3) در صورت ورشکستگی
4) در صورت تراضی تمام شرکا
5) در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه دلایل آن را موجه دانسته و حکم به انحلال دهد.
6) در صورت فسخ یکی از شرکا طبق ماده ی 138 قانون تجارت
7) در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ی 138 قانون تجارت.
8) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا طبق ماده ی 139 و 140 قانون تجارت.
اسم شرکت تضامنی
در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم تمام شرکا در اسم شرکت ذکر نشود باید بعد از شریک یا شرکایی که ذکرشده است عبارتی از قبیل ( و شرکا) یا ( و برادران) قید شود. مانند: شرکت تضامنی دکتر نامی و شرکا.


مدیر شرکت تضامنی
شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیریت تعیین نمایند. معمولا شرکا از میان خود یک نفر را انتخاب می کنند و اغلب مدیر شرکت تضامنی همان کسی است که نامش در اسم شرکت قید شده است.
مدیران دارای کلیه ی اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود. مگر اختیاراتی که صراحتا از ایشان سلب شده باشد.
شرکت تضامنی بعد از انجام این امور قابل تاسیس می باشد.
1) شرکت نامه مطابق قانون تنظیم شده باشد.
2) تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی تماما تقویم و تسلیم شده باشد.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی:
1)دوبرگ تقاضانامه
2) دو برگ شرکت نامه
3) دو نسخه اساس نامه
4) فتوکپی شناسنامه شرکا
5)مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز
در حال حاظر ثبت شرکت تضامنی کمتر شده است. شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود بیشترین ثبت را در حال حاضر دارد.
اگر می خواهید شرکت تضامنی ثبت کنید می توانید با مشاوران حقوقی ما تماس بگیرید.