ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی به عام و خاص تقسیم می شوند که ما در اینجا به شرکت سهامی خاص می پردازیم ...

ثبت شرکت سهامی خاص : شرکت سهامی به عام و خاص تقسیم می شوند که ما در اینجا به شرکت سهامی خاص می پردازیم. شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و همین امر باعث شده است که اعتبار شرکت سهامی خاص نسبت به شرکت های دیگری مانند شرکت با مسئولیت محدود بیشتر باشد و اگر به هر دلیلی صاحبان سهام بدهی به مالیات یا اشخاص یا سازمان ها داشته باشند ونتوانند پرداخت کنند، شرکاء باید نسبت به میزان سهم خود بدهی پرداخت کنند.

برای مشاوره و ثبت شرکت سهامی خاص میتوانید با مشاوران بهین ثبت تماس حاصل فرمایید.
به دلیل تعهدات بالای سهامداران و شرکاء شرکت سهامی مزایای قرارداد با شرکت های دولتی و شرکت در مناقصات و مزایده ها و اخذ اعتبارات بالای بانکی را دارا می شوند.
برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه ی مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود.
1)اساس نامه ی شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2) اظهارنامه ی مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهی نامه ی بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
3) انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید درصورت جلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد. 
4) قبول سمت مدیریت و بازرسی
5) ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
مواردی که در بالا گفتیم طبق ماده ی 20 لایحه قانونی 1347 است.
خصوصیات شرکت سهامی خاص
میزان و چگونگی سرمایه در شرکت سهامی خاص: در شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت سهامی عام، تمام سرمایه ی آن باید در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده شود.
سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. تمام سرمایه باید توسط سهامداران تعهد شود. باید حداقل 35 درصد از سرمایه را به یک حساب در بانک به نام شرکت در شرف تاسیس واریز کند و تا 5 سال مهلت دارند که باقی سرمایه را واریز کنند و تا زمانی که حساب را کامل پرداخت نکرده باشند، نمی توانند سرمایه را افزایش دهند.
هرگاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده ی غیر نقدی باشد، آورده مذبور باید به طورکامل تسلیم و تقویم شود و ارزیابی آن توسط کارشناس رسمی قوه قضاییه صورت می گیرد. 
در شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
استفاده از وجوه تایید شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت.
تعداد شرکاء در شرکت سهامی:
تعداد شرکاء نباید از 3 نفر کمتر باشد. که یکی در سمت رئیس و دیگری نائب رئیس و دیگری مدیرعامل باید قرار بگیرد.
حداقل سن 18 سال تمام می باشد.
وجود بازرس در شرکت سهامی خاص اجباری است. که یکی در سمت بازرس اصلی و دیگری در سمت بازرس علی البدل قرار می گیرد. بازرسین نباید هم فامیل سهامداران باشند.
اسم شرکت سهامی:
در اسم شرکت باید عبارت (شرکت سهامی خاص) ذکر شود و بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.
هم چنین باید نامی که انتخاب می کنند 3 سیلاب داشته باشد. مانند: نوین صنعت ماندگار. نامی که انتخاب می کنند باید دارای معنا و مفهوم باشد، با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد و عدد و لاتین نباشد و از نام و نام خانوادگی و اسم خاص نباشد و اسامی پیشنهادی قبلا ثبت نشده باشد.
نکته: شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند.


طبق ماده ی 8 اصلاحی قانون تجارت اساس نامه باید شامل مطالب زیر باشد
1) نام شرکت
2)موضوع شرکت به طور صریح و منجز
3) مدت شرکت
4) مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5) مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
6) تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.
7) تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از 5 سال متجاوز نخواهد بود.
8) نحوه ی انتقال سهام با نام
9) طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
10) در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن 11) شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.
12) مواقع ترتیب دعوت مجامع عمومی 
13) مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و اداره آنها.
14) طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
15) تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند. 
16) تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران 
17) تعداد سهم تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18) قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
19) تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن
20) نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
21) نحوه ی تغییر اساس نام
علاوه بر موارد فوق و بالاتر که راجع به آن صحبت کردیم اصل گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضا هیات مدیره و بازرسین را برای ثبت شرکت می خواهند.
با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات ثبت شرکت ها برای جلوگیری از بروز مشکلات باید انجام این امور را به مشاوران حقوقی و ثبت شرکت ها بسپاریم.
به طور کلی برای ثبت شرکت سهامی این 4 مرحله را فراموش نکنید.
مرحله اول: پرداخت سرمایه ی اولیه و اخذ گواهی نامه بانک
مرحله دوم: تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس
مرحله سوم: انتخاب اولین مدیران و بازرسان و امضاء صورت جلسه
مرحله چهارم: تسلیم اظهارنامه و اساس نامه و صورت جلسه به مرجع ثبت شرکت ها