مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود اینترنتی

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود اینترنتی
ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود را تعریف کرده است، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکت با مسئولیت محدود یکی از رایج ترین قالب های ثبتی دربین افراد می باشد. شرکت با مسئولیت محدود بیشتر بین افرادی که رابطه ی خویشاوندی و دوستانه دارند و یا عضو یک خانواده هستند تشکیل می شود. مسئولیت هریک از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند و این سرمایه هیچ وقت به قطعات سهام تقسیم نمی شود. 
شرکت با مسئولیت محدود چه زمانی تشکیل می شود؟
شرکت با مسئولیت محدود، وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. آورده های شرکاء به شرکت های با مسئولیت محدود، می تواند نقد یا غیرنقد باشد. پرداخت سرمایه نیازی نیست که در بانک باشد به صرف گفتن پرداخت سرمایه شرکا کفایت می کند. 
انتخاب مدیران و مسئولیت آن ها در شرکت بامسئولیت محدود:
در قانون برای انتخاب مدیر شرکت با مئولیت محدود چیزی ذکر نشده است ولی انتخاب مدیر معمولا از طریق اساس نامه یا شرکت نامه انجام می شود.
مسئولیت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به دو صورت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تقسیم شده است که حقوق مدنی به قاعده حقوقی گفته می شود که خارج از حقوق تجارت باشد و مسئولیت مدنی مدیران در شرکت مسئولیت محدود خلاصه و فشرده می باشد واین موضوع در قانون به عنوان ماده 101 مورد بحث قرار گرفته است و مسئولیت دیگر که حقوق کیفری است، طبق ماده 115 قانون تجارت در رابطه با کلاهبرداری مورد توجه قرار گرفته است. مدیران کلیه اختیارات را برای اداره شرکت دارا می باشند مگر این که در اساس نامه وظایف و اختیارات مدیران را محدود کرده باشند.
تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود:
تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر می باشند که یکی در سمت مدیرعامل و دیگری در سمت رئیس قرار می گیرد.
افراد زیر نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شوند:
1) افراد ورشکسته که برای آنها میزان ورشکستگی صادر شده است.
2) افرادی که به دلیل ارتکاب به هر نوع جرم یا جنایتی دارای سوء پیشینه کیفری می باشند.
3) افراد زیر 18 سال نمی توانند به عنوان اعضاء هیئت مدیره هیچ شرکتی انتخاب شوند.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود: 
1) ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء.
2) ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره.
3) ارائه دو نسخه شرکت نامه، صورت جلسه، تقاضانامه، اساس نامه شرکت که به امضای کلیه شرکا رسیده باشد.
4) ارائه مجوز در صورتی که فعالیت مورد نظر نیاز به اخذ مجوز دارد.
مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
مرحله اول: پس از تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز ثبتی باید به سامانه اداره کل ثبت شرکت ها مراجعه نموده و با پرکردن فرم های موردنظر ثبت نام خود را آغاز نمایید. در بالای جدول، سامانه گزینه تاسیس شخصیت حقوقی را انتخاب می کنید و سپس پذیرش درخواست تاسیس شخصیت حقوقی را انتخاب می کنید سپس برای شما کادری باز شده که باید نوع شرکت خود را انتخاب نمایید و گزینه شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب نموده و کلید ادامه را می زنید.
مرحله دوم: وارد کردن اطلاعات عمومی شرکت می باشد. در این مرحله باید استان و شهرستان واحد ثبتی خود را انتخاب کنید و مدت فعالیت شرکت که می تواند به صورت نامحدود باشد و یا به صورت محدود مانند 5 یا 10 سال باشد. اگر فعالیتی که می خواهید انجام دهید نیاز به اخذ مجوز دارد باید مشخص نمایید. وارد کردن شماره تلفن، کد پستی و نشانی هم باید درج شود. توجه داشته باشید که کدپستی واردشده می بایست مطابق با شهرستان واحد ثبتی انتخاب شده در سامانه باشد. 
مرحله سوم: واردکردن اطلاعات متقاضی در سامانه می باشد که باید اطلاعات مانند نام و نام خانوادگی و شماره ملی و شناسنامه و ... ذکر شود.
مرحله چهارم: نام های درخواستی می باشد که در این جا باید اسم شرکت را ذکر کنید. اسم شرکت باید از 3 سیلاب اسم دارای معنا و مفهوم فارسی و مطابق فرهنگ اسلامی انتخاب شده باشد و لاتین نباشد. و نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که در این صورت اسم انتخابی رد می شود و روند ثبتی با تاخیر انجام می شود. شما می توانید 5 اسم شرکت انتخاب نمایید و به ترتیب اولویتتان در نام های درخواستی درج کنید.
مرحله پنجم: انتخاب موضوع فعالیت می باشد که می توانید از موضوعاتی که سامانه به شما پیشنهاد می دهد انتخاب نمایید و یا در کادر خودتان بنویسید.
مرحله ششم: مشخص کردن میزان سرمایه می باشد که حداقل میزان سرمایه 100 هزار تومان می باشد. 
مرحله هفتم: انتخاب اشخاص و مدیران شرکت می باشد. همانطور که گفتیم در شرکت با مسئولیت محدود یک نفر در سمت مدیرعامل و دیگری رئیس باید قرار بگیرد در این مرحله مشخصات مدیرعامل و رئیس را وارد می کنید.
مرحله هشتم: مشخص کردن شعب شرکت در صورتی که شرکت شعب داشته باشد.
مرحله نهم: مشخص کردن روزنامه کثیرالانتشار، باید روزنامه ای را انتخاب نمایید تا مواردی که طبق قانون باید در روزنامه درج شود در آن آگهی نمایید. مانند روزنامه همشهری، کیهان، ابرار.
مرحله دهم: واردکردن اطلاعات اساس نامه می باشد.
مرحله پایانی: در نهایت بعد از پرکردن فرم های ذکرشده باید کلیه مدارک (شرکت نامه، اساس نامه، صورت جلسه، تقاضانامه) به امضا کلیه شرکا برسد و به اداره ثبت شرکتها از طریق پاکت های مخصوص ارسال شود. 
جواب اداره ثبت شرکتها به درخواست ثبت شرکت متقاضی:
1) اگر مدارک شما به درستی تکمیل و ارسال شده باشد، اداره ثبت شرکت ها با درخواست شما موافقت کرده و آگهی ثبت شرکت شما صادر می شود و در نهایت باید به سایت رونامه رسمی شرکت مراجعه کنید و پس از پرداخت هزینه های لازم، آگهی تاسیس خود را در روزنامه رسمی کل کشور درج نمایید.
2) اگر مدارک شما دارای ایراداتی باشد که قابل برطرف کردن نباشد، شرکت شما قابلیت ثبت شدن ندارد و باید دوباره مدارک را تنظیم کرده و دوباره پست نمایید. 
3) ار مدارک شما دارای نقص باشد و این نقص ها قابل برطرف کردن باشند شما باید طبق ابلاغیه ای که برایتان ارسال می شود نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام نمایید.
هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود تا حدود زیادی به سرمایه شرکت بستگی دارد و هر چه قدر سرمایه شرکت بیشتر باشد هزینه ثبتی آن بیشتر می شود.
برای اطلاع بیشتر و دقیق از هزینه های ثبتی با موسسه بهین ثبت تماس حاصل فرمایید