شرایط و مراحل ثبت طرح صنعتی

شرایط و مراحل ثبت طرح صنعتی:
طرح صنعتی به هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. 
یکی از عوامل اساسی که باعث می شود مصرف کننده محصولی را انتخاب کند، زیبایی ظاهری و طرح چشمگیر آن است. در حقیقت، طرح های صنعتی موجب ایجاد جذابیت و تقاضای بیشتر مصرف کنندگان می شوند، به همین دلیل طرح های صنعتی نقش چشمگیری در فروش و موفقیت کسب و کارها دارند. امروزه، شرکت های تخصصی برای طراحی و ارائه طرح های صنعتی به دیگر کسب و کارها ایجاد شده اند و در این عرصه، موفقیت های بسیاری را کسب کرده اند. 
شرایط و مراحل ثبت طرح صنعتی
مزایای ثبت طرح صنعتی:
1- گرفتن حق انحصاری و بهره برداری از حقوق و مزایای طرح صنعتی برای مالک طرح صنعتی.
2- ثبت طرح صنعتی، مانع از کپی برداری غیرمجاز از آن می شود. 
3- طرح صنعتی ثبت شده می تواند در رقابت تاثیرگذار باشد و هم چنین مالک که ظاهر محصول صنعتی را تغییر می دهد برای مخاطب آن مهم می باشد. 
4- مالک طرح صنعتی می تواند گواهی ثبت طرح صنعتی را به عنوان حق امتیاز انحصاری تولید به فروش برساند. 
5- عضویت در بنیاد ملی نخبگان و استفاده از تسهیلات اعطایی.
6- استفاده از تسهیلات دولتی (با محدودیت ها و شرایطی خاص)
7- امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان دانشگاهی با عنوان ثبت طرح صنعتی
8- راه اندازی خط تولید و غیره.
شرایط ثبت طرح صنعتی:
1- طرح صنعتی باید جدید و اصیل باشد. جدید و اصیل بودن به این معناست که طرح مفروض نباید بلا در هیچ کجای جهان برای عموم افشا شده باشد.. برای مثال اگر شخصی در ژاپن طرح ماشینی را برای عموم افشا کرده باشد، دیگر نمی تواند در ایران آن را ثبت کند. با وجود این، اگر صرفا برای مشورت و نقد طرحش را به شخص خاصی نشان داده باشد، مشکلی از نظر ثبت نخواهد داشت. 
2- طرح صنعتی نباید با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشد. 
3- قبلا در فنون و صنایع پیش بینی نشده باشد، چنانچه طرح صنعتی برای افراد شاغل در صنعتی خاص شناخته باشد، قابلیت ثبت نخواهد داشت. طرح های صنعتی که قابل ثبت نمی باشند:
1-   طرح هایی که الزامات جدید بودن، اصل بودن و یا شخصیت فردی را رعایت نکرده باشند. 
2- طرح های حاوی نماد رسمی یا نشان رسمی مانند پرچم کشورها.
3- طرح هایی که بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه هستند. 
مدارک مورد نیاز ثبت طرح صنعتی:
1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
یکی از مهم ترین مدارک، تنظیم اظهارنامه طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه باید در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شود و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی امضاء شود.
اظهارنامه باید دارای اطلاعات و نکات زیر باشد.
اسم، نشانی، کدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت مقاضی یا نماینده قانونی وی در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عند اللزوم هر شناسه دیگری الزامی است.
اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی و مقیم ایران نباشد. 
اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد.
ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد. 
تاریخ، محل، شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم و تعیین ضمائم.
2- ارائه مدرک کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده متقاضی و طراح برای اشخاص حقیقی و ارائه مدارک آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی.
3- طرح صنعتی اگر دوبعدی و سه بعدی باشد باید 5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه ارائه شود.
4- در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید، اندازهماکتی که متقاضی از مدل خود ارائه می دهد، باید حداکثر بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد. 
5- چنانچه طراح نخواهد اسم اش ذکر شود ارائه درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی لازم است.
6- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی باشد رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی.
7- در صورتی که متقاضی درخواست حق تقدم کرده باشد، مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
8- ارائه مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی:
1- اندازه تصاویر ارائه شده باید حداکثر A4 باشد. 
2- تصاویری که ارائه می شود باید لزوما به صورت عمودی اسکن شود.
3- زمینه تصاویر ارسالی باید دارای رنگ روشن باشد.
4- تصاویری که از طرح صنعتی تهیه می نمایید باید لزوما به صورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن (500 کیلوبایت) باشد.
5- تصویر مدارکی که ارسال می نمایید، ترجیحا به صوت سیاه و سفید اسکن شده و حداکثر حجم آن (250کیلوبایت) باشد. (ترجیحا پشت و روی کارت ملی و کپی صفحه اول شناسنامه در یک تصویر باشد. 
6- پسوند فایل های اسکن شده برای ارسال jpg باشد.
7- فایل های ارسالی را به صورت لاتین نام گذاری کنید. 
نکته ای که حائز اهمیت است این است که حمایت قانون از طراح صنعتی ثبت شده فقط در همان طبقه ثبت شده می باشد و اگر بخواهید در دیگر طبقات هم به ثبت برسانید می توانید دو یا چند طرح صنعتی را در یک اظهارنامه قید و تسلیم نموده و هزینه هر طبقه اضافی را هم پرداخت نمایید. مشروط بر آنکه مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد. به طور مثال اگر طرحی را در طبقه شامپو به ثبت رسانده اید فرد دیگری می تواند آن را در طبقه مواد غذایی به ثبت برساند. 
مراحل ثبت طرح صنعتی: 
امروزه ثبت طرح صنعتی از طریق سامانه اداره مالکیت صنعتی انجام می شود و متقاضی پس از مراجعه به سایت و تکمیل اظهارنامه و پیوست نمودن ضمائم قانونی به صورت الکترونیکی درخواست ثبت طرح صنعتی را انجام می دهد.
تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است، مشروط بر این که در زمان تسلیم، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مربوطه بررسی می کند. 
در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد قوانین و مقررات مربوطه رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوطه را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید. در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند. 
حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی چیست؟
1- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است. 
2- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی. 
3- مالک طرح صنعتی ثبت شده، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال خلاف قانون و مقررات مربوطه را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نمایند.
مدت اعتبار طرح صنعتی ثبت شده چقدر می باشد؟
مدت اعتبار طرح صنعتی 5 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره 5 ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوطه تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و هم چنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد. 
طبق قانون هر ذی نفع می تواند از دادگاه درخواست ابطال طرح صنعتی را بدهد. در این صورت باید ثابت کند که یکی از قوانین و مقررات مربوطه رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.
در پایان لازم به ذکر است که با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات مربوطه می توانید برای تسریع در امور ثبت طرح صنعتی خود و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی با مشاورین و کارشناسان خبره و با تجربه موسسه حقوقی و ثبتی بهین ثبت تماس حاصل فرمایید.