راهنمای ثبت علامت

راهنمای ثبت علامت
در ابتدا به تعریف علامت می پردازیم تا بدانیم علامت چیست؟
ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم، علامت را اینگونه تعریف کرده است.
علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی می شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد. طبق قانون حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات قانون به ثبت رسانده باشد.
در ابتدا برای اینکه علامتی را بخواهید به ثبت رسانید باید علامت را مطابق قانون انتخاب کرده باشید و طبق قانون علامت در موارد زیر قابل ثبت نمی باشد:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب)  خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آنکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود. 
ه) عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است. 
و) عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آنکه عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز) عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا یا خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. علامتی که برای ثبت کردن انتخاب می کنید باید دقت کنید که جزو موارد بالا نباشد که در این صورت درخواست ثبت شما رد می شود.
یکی از مهم ترین اقدامات ثبت علامت استعلام آن قبل از ثبت می باشد و با توجه به آن می توان درصد موفقیت ثبت شدن علامت را بالا برد. برای گرفتن استعلام علامت می توانید با موسسه بهین ثبت تماس حاصل فرمایید.
از دیگر نکات مهمی که باید به آن اشاره کنیم طبقه بندی علائم است. باید توجه داشته باشید که ثبت علامت در یک طبقه تنها موجب آن می شود که از ثبت علامت در آن طبقه جلوگیری شود و فقط در آن طبقه حق انحصاری علامت ایجاد می شود و افراد می توانند آن علامت ثبت شده را در طبقاتی دیگر به ثبت برسانند. طبقه بندی علائم در 45 طبقه صورت گرفته شده است که طبقه 1 تا 35 جزو کالا هستند و طبقه 36 تا 45 جزو خدمات به حساب می آیند.
باید بدانید که علامت تجاری هم به صورت حقیقی و هم به صورت حقوقی قابل ثبت می  باشد و تفاوت آن در ارائه مدارک است. در ثبت علامت حقیقی همه مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام مدارک و مجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد. 
ثبت علامت تجاری چگونه انجام می شود؟
ثبت علامت تجاری مانند بسیاری از کالاها امروزه به صورت اینترنتی شده است و از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد. بعد از اینکه علامت خود را انتخاب کردید وارد سامانه شوید و تقاضای ثبت اظهارنامه علامت را تکمیل نمایید. اظهارنامه یا تقاضانامه ثبت، باید به زبان فارسی در سه نسخه تنظیم شود و دارای تاریخ و امضاء متقاضی باشد و حاوی موارد زیر باشد:
1) اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت،مرکز اصلی و عند اللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.
2) اسم، شماره ملی، نشانی و کد پستی نماینده متقاضی، در صورت وجود.
3) اسم، نشانی و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
4) الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط.
5) توصیف و تعیین اجزا علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد.
6) ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آنها به کار می رود، با تعیین طبقه یا طبقان درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی.
7) ذکر حق تقدم در صورت درخواست.
8) رشته فعالیت مالک علامت.
9) ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد.
10)در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوانویسی و ترجمه آن
11) ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد. 
12) ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت ثبت آن.
   13) تعیین ضمائم
پس از درج موارد بالا و بارگذاری مدارک خواسته شده و تایید اطلاعات باید هزینه اولیه ثبت از طریق اینترنت صورت بگیرد و سپس شماره اظهارنامه را دریافت نمایید. پس از ثبت علامت در سامانه اداره ثبت اسناد و املاک کشور ظرف 15 روز از تاریخ وصول اظهارنامه می بایست پاسخ دهد. پاسخ اداره سه حالت دارد.
1) اظهارنقص 2) رد پرونده 3) آگهی نوبت اول
اظهار نقص: اگر از لحاظ شکل مطابق قوانین و مقررات نباشد و یا به جهت مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه و یا هر نقص دیگری که بتوان آن را رفع نمود درخواست رفع نقص می شود.
ردپرونده: در صورتی که از لحاظ ماهوی مشکل داشته باشد پرونده رد می شود و در صورتی که علامت عینا یا مشابه آن به اسم دیگری ثبت شده باشد درخواست رد می شود.
آگهی نوبت اول: در صورتی که مانعی برای ثبت علامت وجود نداشته باشد یک آگهی در روزنامه منتشر می شود و در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب کالا قید می شود.
آگهی در روزنامه رسمی به این منظور است که اگر فردی خود را ذی نفع می داند می تواند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 30 روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر کسی اعتراض نکرد باید نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمایند. درج آگهی در روزنامه رسمی صورت می گیرد و مفاد اظهارنامه و شکل علامت و طبقه آن و مالک آن در آن قید می شود. ثبت علامت در دفتر مخصوصی به عمل می آید و به امضاء مدیرکل ثبت می رسد.
نکته ای که بسیار حائز اهمیت است مدت اعتبار ثبت علامت می باشد. طبق قانون مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد و بعد از اتمام مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تقدیر می باشد. 
ثبت علامت امری است تخصصی و نیازمند مهارت و تجربه در ثبت آن می باشد. برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و انجام روند سریع ثبتی با مشاورین بهین ثبت تماس حاصل فرمایید