مدارک موردنیاز ثبت لوگو

مدارک موردنیاز ثبت لوگو
لوگو یا همان علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
علامت جمعی: یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
لوگو یا آرم یا علامت عنصری گرافیکی از علائم دیداری هستند که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصاویری به صورت ویژه (و نه الزاما خوانا) چیده شده است. شکل، رنگ، سبک، حروف و ... باید مشخصا از علائم مشابه دیگر متفاوت باشد. لوگو طرحی ملموس و متمایز برای نمایاندن یک مجموعه، کالا یا سرویس مشخص است که در کنار اشاره به برخی مفاهیم، گاهی ویژگی ها و هویت یک سازمان یا کالا را نیز باز می نمایاند. یکی از مهم ترین ویژگی های طراحی لوگو منحصر به فرد بودن آن می باشد. ثبت علامت (لوگو) اجباری نیست اما اشخاص به علت تضمین تشخیص و تمایز محصولات از یکدیگر و تسهیل و تسریع در بازاریابی و شهرت و جلوگیری از ثبت (برند) توسط دیگری و سوء استفاده از علامت تجاری و مشوق شرکت ها در حفظ و بهبود کیفیت و امکان تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت های ثالث و دلایلی دیگر اقدام به ثبت لوگو می نمایند.
 
مدارک موردنیاز ثبت لوگو
لوگوهایی که قابل ثبت می باشند باید دارای شرایط زیر باشند:
هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالا یا خدمات به کار رود، علامت تجاری محسوب می شود.
لوگوهای غیر قابل ثبت به شرح زیر می باشند:
1) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
2) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
3) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
4) عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
5) عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
6) عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد. 
7) عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
مدارک لازم جهت ثبت برند (لوگو):
برای بررسی مدارک لازم جهت ثبت لوگو باید قائل به تفکیک شویم بین مدارک شخص حقیقی و شخص حقوقی که در زیر به هردوی آن می پردازیم:
الف) مدارک لازم جهت ثبت برند برای شخص حقیقی:
1) کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی
2) کپی برابر اصل جواز فعالیت در زمینه طبقاتی که قصد ثبت برند در آن طبقات را دارند.
3) کپی برابر اصل کارت بازرگانی (اگر لوگو یا برند لاتین باشد)
4) یک نمونه از علامت تجاری مورد درخواست در ابعاد 10 در 10
5) ارائه اصل وکالت نامه وکیل دادگستری (چنانچه برای ثبت برند وکیل معرفی نموده اید)
6) در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی  به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند. 
ب) مدارک لازم جهت ثبت برند برای شخص حقوقی:
1) کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اشخاص صاحب امضاء در شرکت.(مدیرعامل)
2) ارائه اساس نامه و روزنامه رمی که آگهی تاسیس در آن منتشر شده است.
3) کپی برابر اصل مجوز فعالیت شخص حقوقی که مرتبط با زمینه طبقاتی که مقصد ثبت برند در آن طبقات را دارید باشد.
4) کپی برابر اصل کارت بازرگانی شرکت (چنانچه لوگو انتخابی لاتین باشد)
5) ارائه یک نمونه از علامت تجاری مورد تقاضا در ابعاد 10 در 10
6) در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
7) ارائه اصل وکالت نامه وکیل دادگستری (چنانچه برای ثبت برند وکیل معرفی نموده اید)
8) استفاده از حق تقدم، چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
9) نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جعلی و تاییدیه مقام صلاحیت دار در صورت ثبت علامت جمعی.
باید توجه داشته باشید که اعتبار ثبت لوگو ده سال می باشد و بعد از 10 سال دیگر قانون از لوگو شما حمایت نمی کند اما بعد از 10 سال می توانید آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های مقرر تمدید نمود.
برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و انجام سریع روند ثبت لوگو با مشاورین حقوقی و ثبتی بهین ثبت تماس حاصل فرمایید.